Fri fragt til pakkeshop frem til 31. maj* Levering indenfor 1-2 hverdage 30 dages gratis retur
Behandling af persondata

Cookie og datapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR ROSENDAHL

 

1. GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Rosendahl Design Group A/S ("Rosendahl", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Indsamling og behandling af dine oplysninger sker i relation til vores ni brands: Rosendahl, Holmegaard, Kähler, Kay Bojesen, Lyngby Porcelæn, Bjørn Wiinblad, JUNA, Arne Jacobsen Clocks og Designsquare.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Rosendahl Design Group som kunde eller bruger af hjemmesiden. Det kan fx være, hvis du køber en vare på Rosendahl.com, retter henvendelse til Rosendahl Design Groups kundeservice, eller når du bruger Rosendahl Design Groups hjemmeside, www.rosendahl.com ("Rosendahl.com”).

Persondatapolitikken gælder desuden for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, meningsmålinger eller lignende aktiviteter på vores sociale og digitale medier, fx hvis du følger os på Facebook/Meta eller Instagram.

1.3

Rosendahl Design Group A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Rosendahl Design Group kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger Rosendahl.com, indsamler, opbevarer og behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Rosendahl.com. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Rosendahl.com, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din device. Desuden finder Rosendahls Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Rosendahl.com. Læs Cookiepolitikken nedenfor.

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Rosendahl.coms funktion, at generere brugbar og retvisende statistik samt på baggrund af de informationer, vi får fra dig via din brug af Rosendahl.com at foretage individualiseret markedsføring på sociale og digitale medier (eksempelvis Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube og Google), hvis du har afgivet samtykke til marketing cookies.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler, opbevarer og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter, du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra din online bestilling er foretaget.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde gældende lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a og/eller b og vores gensidige aftale om køb hos Rosendahl, litra c jf.  vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f jf. vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3

Når du er tilmeldt vores markedsføring via nyhedsmail og sms, indsamler, opbevarer og behandler vi personoplysninger i form af dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1

Formålet er at kunne levere nyhedsmails og eventuelle sms’er til dig, jf. dit ønske herom.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsmail og sms’er, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4

Når du besøger Rosendahls profiler på sociale og digitale medier, (eksempelvis Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube og Google), kan Rosendahl indsamle, opbevare og behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf, samt kommentarer til vores opslag.

2.6.1

Formålet med Rosendahls behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Rosendahl og vores brands, at besvare henvendelser om vores brands, produkter og virksomhed, at lade dig deltage i vores konkurrencer, meningsmålinger o.l. og at rette henvendelse til dig, hvis du vinder en konkurrence. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Rosendahls profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her:

2.6.2

Retsgrundlaget for Rosendahls behandling er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og/eller vores legitime interesse i at markedsføre Rosendahl, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.7

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

2.7.1

Formålet med Rosendahls behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde Rosendahls forpligtelser i den forbindelse.

2.7.2

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Rosendahl, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Rosendahls legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

​​​​​​Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruges Facebook Pixels og Googles teknologier for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor Rosendahl.com. Rosendahl.com har ligeledes implementeret tracking scripts til at samle blandt andet adfærds- og købsdata til brug for optimering og individualisering af det indhold, du ser på Rosendahl.com, i de nyhedsmails og evt. sms’er, som vi fremsender på baggrund af dit samtykke. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger Rosendahl.com, modtager Facebook, Google, Raptor, Salesforce Marketing Cloud og Apsis oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger Rosendahl.com på. Når Facebook og Google benytter personoplysninger indsamlet på Rosendahl.com fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: FacebookGoogle. Du finder Raptors privatlivspolitik her, Salesforce Marketing Clouds privatlivspolitik her og Apsis’ privatlivspolitik her.

3.2

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Rosendahl, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig.

3.3

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Rosendahl.com, som ikke er vores abonnementstjeneste Designsquare sker dette via DIBS Payment Services. Gennemfører du betalingstransaktioner i forbindelse med vores abonnementstjeneste Designsquare på Rosendahl.com, sker dette via Reepay. Når du anvender et betalingskort på Rosendahl.com, er det kun henholdsvis DIBS eller Reepay og ikke Rosendahl - som får adgang til dine oplysninger.

3.4

I det omfang vi markedsfører os i samarbejde med andre virksomheder (eksempelvis ved konkurrencer), og såfremt samarbejdspartner får adgang til dine persondata, vil det fremgå ved tilmelding til konkurrencen. Du vil blive anmodet om at samtykke til videregivelsen af oplysninger, og samarbejdet er altid reguleret af databehandleraftale ml. Rosendahl og den givne virksomhed. Dine data deles ikke med tredjepart, medmindre du har givet tilladelse til det.

3.5

Udover situationer som nævnt under pkt. 3.4, vil oplysninger, som Rosendahl behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

Oplysninger kan desuden overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Rosendahl.com, udsendelse af nyhedsmails samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.6

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2

Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected].

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne individualisere vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6.

Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering på websitet, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering i nyhedsmails og sms’er, skal du framelde dig markedsføring via e-mail og sms, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

 

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsmails, til at modtage sms eller til cookies.

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke til markedsføring via e-mail og sms, skal du kontakte [email protected] eller framelde dig i de nyhedsmails og sms’er, vi sender til dig. Ønsker du at tilbagekalde cookie-samtykker henviser vi til afsnittet ”Håndtering af dine cookie indstillinger” i vores Cookiepolitik længere nede på denne side.

4.9 Retten til at klage

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til [email protected] eller på telefon +45 33 19 32 00.

 

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af Rosendahl.com i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Rosendahl Cookiepolitik. De cookies, som Rosendahl selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Rosendahls Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Rosendahl i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt gemmes i op til 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4

Oplysninger, du giver på Rosendahls profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.6, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du sletter dem.

5.7

Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.7 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Rosendahl for at kunne dokumentere relationen.

 

6. SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

Rosendahl Design Group A/S, cvr. nr.  52 84 31 11 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Rosendahl.

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Rosendahl Design Group

Slotsmarken 1

2970 Hørsholm

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 45886633

 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Rosendahl.com.

 

9. VERSIONER

9.1

Dette er version 22.1 af Rosendahls persondatapolitik dateret den 23. februar 2022.

Cookie-politik

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Rosendahl Design Group A/S
Slotsmarken 1
2790 Hørsholm
CVR: 13 85 41 06
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 45 88 66 33

Når du benytter Rosendahl Design Icons hjemmeside, www.rosendahl.com, accepterer du anvendelsen af cookies.

 

Hvad er en cookie?

Cookies benyttes på næsten alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at hjemmesiden virker. Cookies er små datafiler, som sendes til din computer, tablet, smartphone eller anden enhed, når du besøger vores hjemmeside. Cookies giver os blandt andet mulighed for at genkende en enhed, men ikke hvem der bruger den. En cookie er en passiv fil, der hverken spreder virus eller indsamler oplysninger fra din enhed.

Nogle af de cookies vi benytter, gemmes kun så længe din browser er åben (session cookies). Andre cookies gemmes på din enhed i længere tid (persistent cookies). Disse bruges blandt andet til at huske dine brugerindstillinger og valg, når du benytter hjemmesiden, eller til at målrette reklamer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end Rosendahl.

Vi anvender altså cookies for at kunne give dig en god service og super brugeroplevelse på vores side.

Cookie-typer, der anvendes på www.rosendahl.com:

 

Nødvendige cookies

Denne type cookies er nødvendige for at kunne gennemføre et køb, da de husker de produkter, du har lagt i din indkøbskurv samt hvor langt, du er nået i din ordre.

 

Funktionelle cookies

Disse cookies hjælper os med at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside. De indsamler blandt andet oplysninger om, hvilke sider der oftest besøges, og om de besøgende får fejlmeddelelser fra hjemmesiden. Disse cookies hjælper os med at ensarte hjemmesiden for dig. De husker de valg du tidligere har truffet, eksempelvis valg af sprog, brugernavn osv. De sørger endvidere for din sikkerhed, mens du er logget ind.

 

Marketing cookies

Denne type cookies sikrer, at du kan dele og synes godt om indholdet på vores hjemmeside. Samtidig bruges de til at målrette kampagner og annoncer, så de er relevante for dig. De reducerer også det antal gange du får vist en reklame, og hjælper med at måle effektiviteten på reklamekampagner.

Vi bruger flere forskellige cookies for at levere denne funktionalitet:

 

Google Analytics

For at vi løbende kan forbedre vores website, indsamler vi anonyme statistikker med internetanalyseværktøjet Google Analytics, som gemmer cookies med et anonymt og tilfældigt genereret brugernummer. Formålet med cookies er at tælle antallet af besøg fra forskellige browsere/computere. Google Analytics gemmer desuden cookies, der viser trafikkilden for et besøg, og om der er udført søgninger på siden.

Vi sender også disse data til vores Google AdWords-konto, så vi bedre kan levere annoncer til dig, når du bruger Google Search.

Alle Google Analytics-cookies har et navn, der indeholder 'UTM'. Du kan få en fuld beskrivelse af Google Analytics-cookies her (på engelsk)

Du kan blokere Google Analytics-cookies her

 

Facebook Pixel

Vi bruger Facebook Pixel til at vise dig annoncer på Facebook baseret på dine besøg på siden. Dette omfatter de produkter, du ser på, og de sider, du besøger m.m.

Du kan læse mere om Facebook Pixel, og hvordan det fungerer her

 

Apsis Pixel

Vi bruger Apsis Pixel til at registrere din adfærd på web, så du modtager indhold baseret på købs- og adfærdsdata på hjemmesiden, hvis du er tilmeldt vores kommunikation via mail. Dette omfatter de produkter, du ser på, og de sider, du besøger m.m. Du kan læse mere om Apsis her.

 

Hotjar

Vi bruger HotJar til at analysere, hvordan vores brugere interagerer med vores side De oplysninger vi indsamler, er snapshots af brugeradfærd, heatmaps og kliks.

Læs mere om HotJar her

 

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager til at vedligeholde og trigge vores scripts, som lægger cookies på din enhed. Dette hjælper os med at kontrollere og begrænse mængden af scripts fra tredjeparter og kun at bruge dem, hvis de tjener et formål.

Læs mere om Google Tag Manager her

 

Håndtering af dine cookie indstillinger

Hvis du ønsker at undgå brugen af cookies, skal du ændre dine browserindstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du blokerer for brugen af cookies, så får du ikke det fulde udbytte af vores hjemmeside, eksempelvis kan du ikke gennemføre et køb.

Nedenfor kan du se, hvordan du indstiller brugen af cookies, afhængigt af din browser:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash Cookies
Mac og Apple (Safari)
Andorid Telephones
Windows Phone

 

Spørgsmål og klagevejledning

Har du spørgsmål til vores cookies eller ønsker du at klage over dem, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Tilmeld nyhedsmail og få 10% på dit næste køb

Velkommen i et univers af ikonisk design hos Rosendahl Design Icons. Tilmeld dig vores nyhedsmail og få 10% i velkomstrabat på din første ordre. Bliv opdtateret på nyheder, inspiration, tilbud og meget mere. 

 

{{lineitem.BrandName}}

{{lineitem.ProductName}}

Forsendelse

{{basket.FormattedShippingPriceIsoCurrency}}

Gaveindpakning

{{basket.FormattedGiftWrapOriginalPriceIsoCurrency}}

{{discount.Name}}

-{{discount.FormattedPriceIsoCurrency}}

Total

{{basket.FormattedOrderTotalIsoCurrency}}